Opvoedingscoaching

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”

Om deze vraag op te lossen werkt de Gezins- en Kindercoach met de Reversie Methode®. De Reversie Methode® staat voor het terugdraaien van de tijd. In de praktijk zien we dat onze kinderen juist dát gedrag gaan vertonen of juist tegen díe ervaring aanlopen waarvoor wij, als ouders, hen hadden willen beschermen. Sommige ervaringen of gedragingen kunnen we plaatsen omdat we bekend zijn met ons eigen gedrag en onze eigen ervaringen vanuit het verleden. Echter, soms zien we bij ons kind gedrag terug wat we helemaal niet kunnen plaatsen. Wij gedragen ons juist tegenovergesteld aan wat ons kind ons laat zien. Dit gedrag is dus moeilijker te traceren in ons eigen gedrag, maar het is wel degelijk aanwezig. Kinderen reageren primair op de signalen van de omgeving. De Reversie Methode ® gaat terug naar het kind in jou en geeft op liefdevolle wijze een duidelijk beeld van jouw gedrag waarop het kind reageert. Dat heeft als belangrijk voordeel dat het kind vanzelf mee verandert als jij dat stukje in jezelf heelt.

Hoe gaat dat nu in zijn werk?
De Gezins- en Kindercoach werkt met EB (Emotionele Balans), kernverlangens, Enneagram, NLP (Neuro Linquistisch Programmeren) om de Reversie Methode te ondersteunen. Alleen de bewustwording van het gedrag verandert het gedrag immers nog niet. EB en NLP zijn mooie technieken die meehelpen het ‘probleem’ zo helder mogelijk neer te zetten en te verwerken. De Gezins- en Kindercoach werkt bij voorkeur alleen met de ouders. Het kind mag vooral kind zijn.

Voor wie is de Reversie Methode® bedoeld?
De Reversie Methode® is bedoeld voor ouders die hun kinderen beter willen begeleiden/ begrijpen. Kinderen zijn afhankelijk van de omgeving waarin ze geboren worden en ze zullen in die omgeving altijd een manier zoeken/vinden die hen helpt om te overleven. Ze passen zich dus aan de omstandigheden aan. Deze aanpassingen aan hun natuurlijk gedrag kan gevolgen hebben op zowel gedrags- en fysiek niveau. Kinderen kunnen woedeaanvallen krijgen, onhandelbaar worden, autistische trekken vertonen, maar ook eczeem, allergie, ADHD of PDD NOS zijn uitingen van het kind dat het zich heeft aangepast. De Reversie Methode® is bedoeld voor ouders die samen met hun kind op zoek willen gaan om een prettigere leefomgeving te creëren.

Wat zijn de tarieven voor een coachingsessie?
Een sessie duurt ongeveer één à anderhalf uur. Een (kennismakings)sessie, waarin ook getest wordt, bedraagt ca. € 60 tot € 100,- per sessie, afhankelijk van de tijdsduur.

Wie zijn de Gezins- en Kinder Coaches in Nederland?
Op deze pagina vind je een overzicht van deze coaches in Nederland en België. Tevens vind je hier hun adresgegevens, zodat je rechtstreeks met hen contact kunt opnemen.